Havssköldpaddor på Barbados

Barbados är ett populärt hem för havssköldpaddor. Havssköldpaddor kan tydligt urskiljas från landsköldpaddor av flera anledningar: havssköldpaddor kan inte dra in huvudet i skalet, deras skal är strömlinjeformat och benen har utvecklats till simfötter, allt för att förbättra sköldpaddans simförmåga. Havssköldpaddor lever framförallt i tropiska eller subtropiska hav, men vissa arter lever även i den tempererade klimatzonen. De är allätare, men föredrar marina ryggradslösa djur, till exempel maneter och svampdjur.

Det finns sex arter av havssköldpadda, och samtliga sex arter är utrotningshotade, framförallt som en följd av människan. I vissa länder jagar man havssköldpadda för att det anses vara en delikatess, och i andra säljer man deras ägg som souvenirer till turister. På platser som är turisttäta, som Barbados, finns också flera risker för äggen och sköldpaddornas fortplantning: äggen kan trampas sönder medan de är nedgrävda i sanden, människor kan ockupera platserna där sköldpaddorna ska lägga sina ägg, och starka ljus från bebyggelse nära stranden kan göra att nykläckta sköldpaddor vandrar i fel riktning, mot ljusen istället för mot havet.

På Barbados jobbar man därför aktivt med att återställa havssköldpaddornas bestånd till säkra nivåer, så att arterna åter igen kan fylla sina roller i ekologin. Barbados har en population med runt 500 honkönade havssköldpaddor av arten karettsköldpadda som lägger ägg på ön varje år, på öns alla stränder som är tätt befolkade med turister. Detta innebär en utmaning, eftersom sköldpaddorna är en viktig del i Barbados turistnäring samtidigt som man vill skydda dem. En organisation som jobbar med att bevara och återställa havssköldpaddornas bestånd på Barbados och i de andra karibiska länderna är Barbados Sea Turtles Project, som är en del av University of the West Indies. Projektet har pågått i mer än 25 år, och skyddar bland annat sköldpaddorna genom att ha en 24-timmars hotline, som hotellpersonal, strandgäster eller andra uppmuntras att ringa om de ser sköldpaddor som håller på att kläckas, eller om sköldpaddor på något sätt hotas eller är i nöd. Organisationen samarbetar med Barbados regering, med icke-statliga organisationer och turistsektorn, liksom med liknande organisationer i övriga Karibien. Förhoppningsvis kan deras verksamhet leda till att havssköldpaddorna inte längre är utrotningshotade.

gazeti