Att bo på Barbados

Drömmer du att vakna till en blå himmel och se ett turkost hav med vita stränder? Har du övervägt att flytta till Karibien?

 

Att bo permanent på Barbados
Vill du emigrera till Barbados, för att bo där permanent, behöver du kunna styrka att du inte kommer att bli en framtida belastning för landet. Ansökan ska ställas till nationens immigrationsmyndigheter – Immigration Department.

 

Börja med att överväga inresekraven
För att överhuvudtaget få resa in i önationen Barbados, krävs att du har både ett giltigt pass och en giltig biljett för din returresa. Dessutom måste du styrka att du har tillräckliga medel (pengar) så att du har till din och ditt resesällskaps försörjning under hela din vistelse på Barbados. Vissa nationaliteter/medborgarskap behöver därtill uppvisa ett giltigt visa.

 

Det är den immigrationsämbetsman (Immigration officer) som arbetar på inresestället (flygplats eller hamn) som gör bedömningen om ni har tillräckliga medel så att det täcker era kostnader för tak över huvudet och för er försörjning i övrigt – ingen annan.

Guest-room-at-The-House-adults-only-hotel-©-The-House-Barbados

 

Vid förlängning av vistelsen
Besökare som önskar förlänga vistelsen på Barbados ska ansöka om det hos den högst ansvarige immigrationsämbetsmannen the Chief Immigration Officer, Immigration Department. Även här gäller förstås att du kan styrka att du kan försörja dig själv under din vistelse och att du bokat om din biljett för återresa till din urpsrungsdestination, samt att ditt pass är giltigt under hela den period du kommer att vistas på Barbados.

 

Bostad på både kort och lite längre sikt
Kanske har du bara för avsikt att stanna i några få månader eller ett par år. Oavsett hur länge du har för avsikt att stanna behöver du logi, alltså någonstans att bo. Då är det bra att känna till att det finns ett flertal tillgängliga möjligheter att ordna logi.

Oavsett hur länge du avser att stanna på Barbados, en längre semester, några månader eller för ett par år så kan en lokal fastighetsmäklare på ön hjälpa till att finna just ditt boende.

De kan hjälpa dig med allt från exklusivt lyxboende till prisvärda strandhus, andelshus, lägenheter med mera.

 

Levnadsomkostnader
Levnadsomkostnaderna är något lägre på Barbados än i Sverige. Ett besök på Webbplatsen Numbeo ger dig en fingervisning om vad det kostar att leva och bo. För det fall du har för avsikt att arbeta får du också en indikation på lönenivån.

 
Vad säger du?
Det vore inte väl inte helt fel att vakna till en blå himmel, vita stränder och ett turkost hav  – med temperaturer som en behaglig nordisk sommardag …

gazeti